Играй докрай

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

Ревю: Dead Man’s Draw – притисни късмета си до краен предел

Ahoy, mates! (Привет, приятели!)

Случвало ли ви се е, довършвайки поредната бутилка ром, да искате да заграбите всичко възможно и да не давате нищо в замяна? А ако не може да го притежавате, то да го пратите на дъното на океана?

И ако тук отговорът е „Aye” (Да), то следващата игра определено е за Вас! Arrr!

Въведение:

Dead Man’s Draw (преведено по смисъл – Сандъкът на мъртвеца) е игра за пирати, които току-що са попаднали на заветното съкровище, яростно жадувайки да заграбят всичко за себе си и да не делят абсолютно нищо с никого.

Като всеки себеуважаващ се пират, играта е изградена на принципа „press your luck” (притисни късмета си), зовейки всеки един играч да граби все повече и повече, до момента, в който стане прекалено алчен и изгуби всичко.

Играе се от 2 до 4 пирата за приблизително 10-15 минути. Идеята е всеки играч в своя ход да тегли карти една по една от общото тесте (съкровището), като всеки се опитва да събере най-силната от всеки тип, разделени в 10 различни типа, всеки съдържащ по 6 карти. Когато теглите различни типове, потенциала да съберете най-жестокото съкровище се увеличава, но ако Ви се паднат две от един и същи тип – ръката Ви потъва (“Bust”) и ходът Ви приключва.

Съдържание:

Dead Man’s Draw компоненти

 

– 1 книга с правила (“Rulebook”)

– 60 карти за плячка (“Loot Cards”)

 • Картите за плячка са разделени между 10 различни типа (вида). Всеки вид има 6 карти на стойност от 2 до 7, с изключение на типа „русалки“ (Mermaids), които варират от 4 до 9 (като стойност).

– 17 карти със специални герои (“Trait Cards“) *

 • Специалните черти на героите са сили, които дават на всеки играч уникално умение, което може да бъде използвано по време на играта.

– 6 варианта на игра („Game Variant Cards“) *

 • Използват се, за да модифицират начина, по който играчите могат да спечелят играта.

* В това ревю картите със специални герои и вариантите на игра ще бъдат пропуснати. Играта може да се играе и без тях! Дори по мое мнение добавянето им прави определени механики не особено балансирани. Но, определено очаквайте следващо ревю – продължение, което ще е посветено само на тях с всички механики, характерни за пълния вид на играта.

– 4 карти с кратки обяснения на правилата („Gameplay Card“)

– 4 карти с обясненията на уменията на картите за плячка (“Suit Ability Reference Card”)- 3 варианта на картите „русалка“ (“Mermaid Variant Cards”)

 • Маркирани със специален символ в долната част на картите, за да се отличават.

Dead Man’s Draw кутия.

Подреждане на полето:

Разпределението на различните елементи на полето.

 1. Главната зона на полето се състои от три части:
  – Мястото, обикновено вляво, където се намира гробището от „потънали“ карти (поради две еднакви по време на теглене), които според идеята на играта се озовават на дъното на океана (“sent to Davy Jones’ Locker”). В началото на играта в гробището се намират най-ниската цифра от всеки тип карти (9 карти за плячка на стойност 2, и една „русалка“ на стойност 4).
  – Мястото, обикновено вдясно, където се намира тестето с карти за плячка, от което се тегли (въпросният „сандък на мъртвеца“, от което идва и името на играта). Поставя се с лице надолу.
  – Мястото, обикновено по средата, където се нареждат всички изтеглени карти една след друга. За по-голяма яснота ще го наричаме „игрална зона“.
 2. Така наречената „банка“, която се намира пред всеки играч и е съвкупност от всички запазени от него карти. Трябва да е достатъчно голяма, за да побере 10 различни типа карти, като всеки повтарящ се тип се нарежда един под друг с най-силната карта отгоре.
 3. При евентуално използване на картите със специални герои или вариантите на игра, те се поставят в близост до банката. В това ревю тези карти няма да са засегнати.

Съхранени карти от определен играч, които са видими през цялото време.

Как се играе:

Теглите карта:

По време на вашия ход теглите най-горната карта от тестето и я поставяте с лице нагоре на така наречената „игрална зона“ – мястото, където ще се нареждат всички изтеглени карти в този ход.

Най-важното правило:

По всяко време когато карта е поставена в „игралната зона“ независимо дали е от тестето за теглене, от гробището или от банката, на който и да е играч – Вие ТРЯБВА да играете специалното ѝ умение.

Единственото изключение са картите „ключ“ и „сандък“, чието умение се активира само, ако са комбинирани заедно и картата „русалка“, която в стандартния вариант на играта няма умение, заради по-високата ѝ стойност (започва от числата 4 до 9).

Теглете, ако Ви стиска! Arrr!!!

Може да продължите да теглите карти от тестето. Ако карта, която изтеглите вече не присъства на „игралната зона“, я добавяте към нея и продължавате към тегленето (ако желаете). Но, ако картата, която сте изтеглили вече присъства в „игралната зона“ (има същия вид), цялата Ви ръка „потъва“ и всички карти заминават в гробището. Вие не може да активирате специалното умение на картата, която сте изтеглили и вече се повтаря. Също не получавате никакви точки, ако попаднете на повторение и загубите всички карти. Може да продължите да теглите карти само докато нямате повторения от същия тип или докато сами решите да спрете и да запазите всички до сега изтеглени карти във Вашата банка.

При изтеглянето на втора карта от същия тип (в случая „русалка“) – ръката потъва и ходът приключва.

Съхранение, банка:

Вместо да теглите поредната карта, Вие може да решите да спрете дотук и да съхраните всичко в банката. Когато съхранявате, местите всички карти от „игровата зона“ в банката си. Организирайте картите си така, че да имате купчина за всеки тип (общо 10), най-отгоре в която да се намира най-силната карта с лице нагоре (за да е видима за всички).

Комбинацията между ключ и сандък позволява на играча при съхранение да изтегли още толкова на брой карти от гробището (в случая четири) и да ги запази.

Край на хода:

Ходът на играч приключва тогава, когато изтегли повтаряща се карта и ръката му „потъне“ или реши да съхрани всичко в банката. След това продължава следващият играч, по посока на часовниковата стрелка.

Край на играта:

Играта приключва след хода, в който и последната карта е изтеглена от тестето. Играчът, който е изтеглил последната карта си довършва хода нормално или чрез попадане на повторение в картите и губене на ръката, или чрез съхраняването им в банката си.

Третата игрална карта (която реално представлява „карта на съкровище“) позволява на играча да изтегли на случаен принцип три карти от гробището и да играе една от тях.

Победа:

Взима се предвид само най-високата карта от всеки тип (числата са в горен ляв и долен десен ъгъл на картата). Общият брой точки е сборът от най-високата стойност на картите от всеки тип, които един играч е успял да съхрани в банката си. Играчът с най-висок брой е победител.

Равенство:

Ако се получи равенство, играчите, които имат еднакъв брой точки, броят по колко карти имат в банката си. Този с по-голям брой карти печели равенството. А ако са равни и след това – се хвърля ръждясал нож на земята и последният оцелял – е победител! Arrr!!!

Оракулът вдясно позволява на играча да види следващата карта. Така може да избере дали продължава или не.

 

Правила на картите:

Котва (Anchor)закотвя предходните картите от потъване:
Можете да съхраните всички карти, изтеглени преди „котвата“, дори и да попаднете на повтаряща се след нея. Но при този случай, самата котва също потъва.

Кука (Hook)придърпва собствена карта:
Изберете най-горната карта (с най-висока стойност) от своята собствена банка и я поставете в „игралната зона“. След това трябва да играете специалното ѝ умение. Задължен сте да играете карта от собствената Ви банка, дори когато имате само карти, които вече съществуват в „игралната зона“ и това ще накара ръката Ви да потъне. При този случай също губите картата, която сте издърпали от банката си. Ако нямате никакви карти в своята банка, това умение се игнорира.

Оръдие (Cannon)обстрелва противниковите карти:
Може да унищожите най-горната (най-силна) карта от противникова банка и да я изпратите в гробището. Ако никой противник няма съхранени карти в банката си, това умение се игнорира.

Ключ & Сандък (Key & Chest)отключва съкровище:
Ако изтеглите „ключ“ и „сандък“ в „игровата зона“ (независимо в какъв ред) в момента, в който съхранявате картите към банката си, теглите още толкова на брой карти от гробището като бонус. Така ако съхранявате 4 карти (две от които са „ключ“ и „сандък“) – ще изтеглите още 4 произволни карти от гробището.

Карта (Map)намира допълнително съкровище:
Разбъркайте гробището и изтеглете три произволни карти от него. След това изберете една от тях и я поставете в „игралната зона“, като играете умението ѝ. Задължен сте да поставите една карта, дори и при всички варианти тя вече да се повтаря там и това да доведе до потъване на цялата Ви ръка. Ако няма карти в гробището, умението се игнорира. Ако има по-малко от три карти – теглят се само те и пак се поставя една карта.

Оракул (Oracle)предсказва бъдещето:
Може да разкриете следващата карта от тестето и да решите дали да я играете или не. Ако сметнете, че умението на следващата не Ви харесва или пък Ви се пада повтаряща, което ще предизвика потъване на ръката – връщате я обратно най-горе в тестето и приключвате хода си. Ако „оракул“ е последната карта от тестето за теглене, умението се игнорира.

Меч (Sword)заплашва и краде от противника:
Открадвате най-горната карта от противникова банка, като я поставяте на „игровата зона“ и играете умението ѝ.
Може да изберете само такъв тип карта от противниковата банка, какъвто Вие нямате във Вашата собствена, дори това да накара ръката Ви да потъне.

Кракен (Kraken)митично морско чудовище:
Кара Ви задължително да изтеглите още две карти от тестето към „игровата зона“ преди да имате възможност да спрете и да съхраните. Длъжен сте да играете умението на всяка карта. Ако първата карта е „кука“, „меч“ или „карта“, чието умение по различен начин добавя една допълнителна карта към „игровата зона“ – това удовлетворява изискванията на Кракена и след това наказанието му приключва (може да съхраните).

Русалка (Mermaid): Този тип няма умение, което да се активира, но затова пък има числова стойност от 4 до 9, вместо от 2 до 7, както са останалите видове карти.
* В тестето ще намерите и „русалка“, която е с числа 2 и 3. Те се играят при модифициран вариант на играта, където този тип карти се комбинира със специалните герои за добавяне на бонус точки или специални умения. При стандартния вариант на игра – просто премахнете числата 2 и 3.

 

Елементи.

Web Design87%
SEO Services76%
Brand Marketing40%

автор: Павлин (a.k.a. the event master)

От Rise of Dice

Благодарим на Павлин за това изчерпателно и приятно за четене ревю!

Очакваме и вашите ревюта ТУК

Запиши се в списъка на Rise of Dice

Получавай безплатни материали и покани.

Научавай първи за най-яките предложения и промоции от нас.

Ще можеш да се отпишеш по всяко време. Ние мразим спама!